Balkongrenovering

Textbox Section

Kostnaden varierar mycket beroende på vilken typ av åtgärd som väljs. Man kan beroende på statusen t.ex. välja att endast renovera ytskikten och behandla betongytorna med karbonatiseringsbromsande färg eller att riva ner balkongerna helt och gjuta nya, med nya underhållsfria räcken. Många gånger kan en åtgärd ”mitt emellan” dessa vara rätt.

Vill man utveckla sina fastigheter så ger förstoring av balkongplattan och inglasning av balkongerna ett gott skydd för betongen och möjligheter att skapa ett nytt ”rum” i lägenheterna…

För t.ex. parkeringsdäck är frågeställningarna annorlunda och mer komplicerade. För detta krävs mer noggrann inventering och mer kunskap om varje enskilt fall.