Berg- eller stenspräckning™

Textbox Section

Vi utför berg- och stenspräckning med Power Tools system där vi är certifierade.

Genom att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Genom användning av dessa produkter undviks dyra besiktningar av husgrunder.

Även mindre stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda stenspräckning.

Letar du efter en entreprenör i ditt område som använder stenspräckningsmetoder?

Se video!
Ring eller maila oss för mer info och offert!

SIMPLEX® (Elektrisk)

Världspatenterad separat tändare
Power Tools är Europas största tillverkare av patroner för sönderdelning av sten, berg och betong.
Sedan 2002 har Power Tools drivit utvecklingen inom sten- och bergspräckning.
Användarvänliga produkter med hög säkerhet är viktiga delar i denna utveckling.
Alla produkter för Stenspräckning från Power Tools är unika och patenterade.
Kontakta oss för mer information.