Fasadrenovering

Textbox Section

På senare år har vårt klimat förändrats med mycket nederbörd och temperaturer som under långa perioder skiftar runt fryspunkten, det innebär att kvarvarande vatten i väggar och fasader fryser och blir mycket påfrestande för alla typer av fastigheter.

Detta problem är större i kustområdena där fuktig kall luft kommer in från havet.

Problemen visar sig på olika sätt
Puts som spricker sönder och lossnar, armeringar i tegelkonstruktioner som rostar och spjälkar loss tegel, frostsprängningar mm.

Betongelementfasader är ett annat stort problemområde med sina betongskador p.g.a. dåliga täckskick och bristfälliga infästningar till stommen.

Att analysera fasadens konstruktion, skick och material är en förutsättning för att kunna rekommendera rätt åtgärd. Även takkonstruktion och avvattningssystem kan ha viss påverkan på fasaden.