Stefan är nu klar med sin ”Tekniska grundkurs” vilket ger honom behörighet att arbeta som arbetsledare.

Han kommer att fortsätta med utbildning i ”Betongkonstruktioner i utförandeklass II”, som är den grundläggande tekniska kompetens som SITAC kräver för certifiering som Kontrollansvarig KA enl PBL nivå N.